icon

İzmir'den Ege için, Türkiye için, sinerjiyle katlanarak büyümeye...

background

Hakkımızda

Hikayemiz

Hikayemiz

YABİSAK | Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği, İzmir merkezli olarak, Ege Bölgesinde ulusal ve uluslararası rekabetçiliğin arttırılması için yazılım ve bilişim sanayi ekosistemini geliştirmeyi misyon edinmiştir.

2019 yılında başlanarak titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucu, İzmir’in yerel yönetimi, meslek odaları, üniversiteleri, yazılım ve bilişim sektöründeki firmalarının da desteğini alarak 4 Ocak 2021 tarihinde kuruldu.

​İzmir'den Ege için, Türkiye için...

Amaç ve Vizyonumuz

Project

Amaç

İzmir merkezli olarak Ege Bölgesinde ulusal ve uluslararası rekabetçiliğin arttırılması için yazılım ve bilişim sanayi ekosistemini geliştirmeye yönelik faaliyetlere liderlik etmek.

Project

Vizyon

Türkiye’yi dijital dünyada global bir oyuncu noktasına taşımak için, Ege Bölgesini küresel yazılım ve bilişim sanayinin cazibe merkezi haline getirecek sivil toplum kuruluşu olmak.

Hikayemiz

Kurucu Üyelerimiz

YABİSAK, yazılım ve bilişim ekosisteminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik kümelenme çalışmaları yaparak sürdürülebilir yatırım ortamını zenginleştirmeyi hedefler.

​İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yaşar Üniversitesi, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ile yazılım ve bilişim sektöründen şirketlerin yer aldığı 22 kurucu üyesi bulunuyor.

​Paydaşlarının %73’ünü özel sektör, %10’unu üniversiteler, %10’unu meslek odaları ve %7’sini odalar, vakıflar ve dernekler oluşturuyor.

image

Komitelerle yönetim

YABİSAK, katılımcı yönetim anlayışını benimser.

Tüm üyelerinin aktif, etkin, üretken katılım sağladığı komiteleriyle çalışmalarını yürütür.

I

Yeni Üye Kazandırma Komitesi

II

Eğitim ve İstihdam Politikaları Komitesi

III

Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesi Komitesi

IV

Finansmana Erişim, Teşvik ve Hukuk Komitesi

V

Stratejik Planlama Komitesi

Tüzük ve Logo

tüzük

YABİSAK Tüzük

İndir
tüzük

YABİSAK Logo

İndir