icon

İzmir'den Ege için, Türkiye için, sinerjiyle katlanarak büyümeye...

background

Faaliyetler

Faaliyetler

Ortak Akıl ile Birlikte Büyümek İçin Varız

Katma değerli ekonomik büyümenin temeli olarak nitelenebilecek yatırım ekosisteminin odağındaki sektör yazılım ve bilişimdir. Bir ekosistem içerisinde gelişen, zenginleşen ve katma değerli üretim sağlayan bu sektör, filizlendiği bölgede desteklenirse köklü ve çarpıcı gelişmeler yaşanır.

Ülkemizin orta gelir tuzağından kurtulması, refah seviyesinin artması katma değeri yüksek ürünler ihraç etmesine bağlıdır.

​YABİSAK, yazılım ve bilişim ekosisteminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik kümelenme çalışmaları yaparak, sürdürülebilir yatırım ortamını zenginleştirmeyi hedefler. Bölgesel kimlik oluşturma, eğitim ve yeteneklerin geliştirilmesi, iş birliklerinin gelişimi, uluslararası pazarlara erişim, finansmana ulaşım, altyapı ihtiyaçlarının karşılanması konularına eğilir.

Faaliyet Alanları

1

Birlikte Büyüme

Tarih boyunca gruplar, tek başlarına elde edebilecekleri her şeyden çok daha büyük faydalar elde etmek için bir araya geldi. Benzer amaçlara hizmet etmek için bir araya gelen farklı kurumların yarattığı gücü, çeşitliliği, fırsatları düşünün. Sonunda, ne kadar çok nitelikli insan bir araya gelirse, yelpazenin katmanları artarak yepyeni olasılıklar doğurur; gücü katlanır. YABİSAK, birlikte büyümeye odaklanır.

2

İş Birliği Fırsatları

İş birliği ağları kurma başarılı işletmeler için temel bir bileşendir. YABİSAK’a katıldığınız anda büyük bir ekibin parçası olursunuz. Tedarik zinciri bağlantılarınız gelişir. Benzer mesleki ilgi alanlarını paylaşan kişilerle ağ kurarak fikir alışverişinde bulunur, önceki deneyimlerinden öğrenir, birlikte iş geliştirir ve nihayetinde yeni ürünler üretirsiniz.

3

Eğitim ve İstihdam Olanakları

YABİSAK, sektörün ihtiyaç duyduğu eğitim programlarına erişim kolaylığı sunar. Sektördeki yeni trendleri takibine alır, güncel ve bilgili kalma fırsatı vermek için atölye çalışmaları, webinarlar, konferanslar organize eder. Yeni mezunların sektöre adapte olmuş, ihtiyaçları karşılar nitelikte yetişmesi için çalışır. Yetenek havuzu yaratır, uzman ve rehberlik hizmetleri sunar.

4

Uluslararası Pazarlara Açılım

Türkiye’den Dünya’ya açılmak için fırsatlar yaratır. Bunu yaparken desteklerden faydalanarak, üyelerini gözetir. Uluslararası kümelenmeler ve üyeleriyle temas kurar, birlikte çalışma ve iş geliştirme fırsatları yaratır. Yeni pazarlara erişim konusunda pazar bilgisi sağlar, yeni iş bağlantılarının kurulması amacıyla, yurtdışında firma ziyaretleri düzenler, teknoloji transfer projeleri geliştirir, yatırımcı heyetleri getirerek yeni birleşmeler sağlar.

5

Finansmana Erişim

YABİSAK, faydalanılabilecek teşvikler, destekler, AB Projeleri gibi finans kanallarını araştırır ve bulgularını üyelerine aktarır. Birlikte projeler üreterek üyelerini geliştirir. Finansman tavsiyeleri sunar. Melek yatırımcı ve risk sermayesi şirketleriyle start-up’lar için fon yaratır.

6

Yatırım ve Altyapı

YABİSAK, fiziki alan ve tesis ihtiyaçlarını belirler, karşılanması için projeler üretir. Altyapının geliştirilmesi için girişimlerde bulunur. Yatırım alanlarının, ihtiyaçları karşılar nitelikte gelişimi için çalışır.