icon

İzmir'den Ege için, Türkiye için, sinerjiyle katlanarak büyümeye...

background

Başkanın Mesajı

" YABİSAK , İzmir’in son yıllarda inovasyon, girişimcilik, Ar-Ge ve endüstri 4.0 alanlarında kaydettiği başarıyı daha da yükseltmek ve kenti yazılım ve bilişim sektöründen yerli ve yabancı firmaların kümelendiği bir cazibe merkez haline getirmek için çalışacaktır."

Başkan

Dr. Faruk GÜLER

Araştırmalar, gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki payını artırmaya devam edeceğini öngörürken, doğru stratejileri uygulaması durumunda, uzun vadede Türkiye için de parlak bir geleceğin mümkün olduğunu öngörüyor.

Ülkemizin, uzun vadede öngörülen bu iyimser tabloyu yakalaması için öncelikle potansiyelini en doğru şekilde değerlendirmesi ve hedeflediği parlak geleceğine doğru yol aldığını tüm dünyaya kabul ettirmesi gerekiyor. Bu yola girildiğinde, ülkeye yeni yatırım akışı sürecek ve Türkiye teknoloji üretiminde de söz sahibi olacaktır.

Türkiye’nin potansiyelini en iyi şekilde kullanması, bir yandan merkezi yönetimin alacağı doğru kararlara bağlı olurken, bir yandan da yerel olarak her bölgenin ya da kentin kendine özgü avantajlarını en verimli şekilde değerlendirmesini gerektirmektedir. Bizler de, bu bakış açısından hareketle, İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nin yazılım ve bilişim sektörünün gelişmesi konusunda muazzam olanaklara sahip olduğuna inanarak, Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği (YABİSAK)’nin kuruluşuna öncülük ettik ve ülkemizin parlak geleceğine yolculuğunda sorumluluk almak istedik.

Yazılım ve bilişim sektörünün İzmir’de kümelenmesi için çalışacak YABİSAK’ın, kısa zamanda sektörün tüm bileşenlerinden çok sayıda üye kazanarak büyüyeceğinden eminim.

İzmir, hem rekabet hem de işbirliği içinde olan firmalar, sofistike tedarikçiler, kaliteli yabancı sermaye yatırımları, bilim parkları, geniş akademik topluluk, meslek odaları, kalkınma ajansı gibi kurumların varlığı ile önemli avantajlara sahip olması sayesinde, özellikle yüksek teknoloji grubunda üretim yapan firmalar için son derece doğru bir kenttir. İzmir’in sahip olduğu zengin bilgi ve teknoloji birikimi, büyük çapta üretim yapan ve farklı bilgi parçalarını bir araya getirerek, katma değeri yüksek ürünler üreten firmalar açısından bölgeyi cazip kılmaktadır. Zaten, yazılım ve bilişim sektöründen firmalar son yıllarda İzmir’in teknoparklarını, serbest bölgelerini ve sanayi bölgelerini yatırımda yeni bir alternatif olarak değerlendirmektedir. Ortaya çıkan bu potansiyel, sektörü derleyip toparlayacak ve gelişmesine ivme kazandıracak bir derneğin kurulması fikrini doğurmuş ve bu fikir kent dinamiklerinin de desteğine mazhar olmuştur. YABİSAK, İzmir’in son yıllarda inovasyon, girişimcilik, Ar-Ge ve endüstri 4.0 alanlarında kaydettiği başarıyı daha da yükseltmek ve kenti yazılım ve bilişim sektöründen yerli ve yabancı firmaların kümelendiği bir cazibe merkez haline getirmek için çalışacaktır.

Gelen her yeni firma ile kentin bilgi havuzu daha da genişledikçe, buradaki endüstriyel faaliyet çeşidi çoğalacak, kentimiz ve ülkemiz kazanacak, halkımızın refah seviyesi artacaktır. Büyük bir heyecanla kurduğumuz YABİSAK’ın nihai hedefi ise bu süreci hızlandırmaktır.