icon

İzmir'den Ege için, Türkiye için, sinerjiyle katlanarak büyümeye...

background

BİLGİ MERKEZİ

Raporlar | Stratejiler | Planlar

Yazılım ve bilişim sektörüne ilişkin çeşitli kurumlar tarafında hazırlanan çalışmalara, ilgili linklere tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz.

Türkiye'de Yazılım Ekosisteminin Geleceği

TÜSİAD Yazılım Çalışma Grubu ve Deloitte, yazılımın sunduğu fırsatlar ile kısa ve orta vadede sonuç alabilmek için atılması gereken adımlarla ilgili ipuçlarını bu rapor ile okuyuculara sunmayı hedefliyor. Rapor, birçok uzman görüşmesinden derlenen görüşleri kapsayan, farklı ülke stratejileri ve Türkiye’nin rekabetçi avantajlarının incelenmesi ile oluşturulan; ürünleşme odaklı bir ekosistem stratejisi, Türkiye’nin bölgenin yazılımcı cazibe merkezi haline getirilmesinin yöntemleri ve stratejik öneminin tesisi amaçlı öneriler içeriyor.

Link

Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2020

TÜBİSAD tarafından hazırlana “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi” çalışması, Dördüncü Endüstri Devrimine geçişte Türkiye ekonomisi ve toplumunun dijitalleşme konusunda ne durumda olduğunu ortaya koymak üzere hazırlanmıştır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin dijital dönüşüme uyum sağlayabilmesi için gereken, doğru, zamanında ve hedefe dönük adımlar atılmasına katkıda bulunmaktır.

Link

İmalat Sanayinde Dijital Dönüşüm Raporu ve Yol Haritası

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde, ülkemizdeki ilgili tüm paydaşların katkısıyla hazırlanmış olan “İmalat Sanayinde Dijital Dönüşüm Yol Haritası”, dijital teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilerek ülkemiz sanayinin dijital dönüşümünün sağlanması ve ülkemiz ekonomisinin sağlam bir sanayi temeli üzerinde geleceğe taşınması amacıyla hazırlanmıştır.

Link

İzmir Kalkınma Ajansı 2021-2025 Kurumsal Stratejik Planı

Ulusal kalkınma planları ve Ajans bölge planları ile uyumlu olacak şekilde hazırlanan İZKA Kurumsal Stratejik Planına (2021-2025) aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Link

11. Kalkınma Planı (2019-2023)

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritasıdır.

Link