izka_STH3428.jpg

Hikayemiz

YABİSAK | Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği, İzmir merkezli olarak, Ege Bölgesinde ulusal ve uluslararası rekabetçiliğin arttırılması için yazılım ve bilişim sanayi ekosistemini geliştirmeyi misyon edinmiştir.


2019 yılında başlanarak titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucu, İzmir’in yerel yönetimi, meslek odaları, üniversiteleri, yazılım ve bilişim sektöründeki firmalarının da desteğini alarak 4 Ocak 2021 tarihinde  kuruldu.

İzmir'den Ege için, Türkiye için...

 

YABİSAK  Yönetimi

FG.png

Dr. Faruk GÜLER

Yönetim Kurulu Başkanı

faruk.guler@yabisak.org.tr

BSN_edited_edited.jpg

Bilgen Salih NARLI

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

bilgen.narli@bsnco.net

 

Kurucu Üyelerimiz

YABİSAK, yazılım ve bilişim ekosisteminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik kümelenme çalışmaları yaparak sürdürülebilir yatırım ortamını zenginleştirmeyi hedefler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yaşar Üniversitesi, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ile yazılım ve bilişim sektöründen şirketlerin yer aldığı 22 kurucu üyesi bulunuyor.

Paydaşlarının %63’ünü özel sektör, %14’ünü üniversiteler, %14’nü meslek odaları ve %9’unu odalar, vakıflar ve dernekler oluşturuyor.

izka_STH1851.jpg
 

Komitelerle Yönetim

YABİSAK, katılımcı yönetim anlayışını benimser.
Tüm üyelerinin aktif, etkin, üretken katılım sağladığı komiteleriyle çalışmalarını yürütür.

shutterstock_1427583743_edited_edited_edited.jpg
 

Stratejik Planlama
Komitesi

Eğitim ve İstihdam Politikaları
Komitesi

Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesi
Komitesi

 

Finansmana Erişim, Teşvik ve Destekler
Komitesi

Yeni Üye Kazandırma
Komitesi

Hukuk
Komitesi

 
shutterstock_1310322817.jpg

Tüzük ve Logo

YABİSAK

Dernek Tüzüğü

YABİSAK

Logo